rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterin nimi
Datafixin asiakasrekisteri  

Rekisterinpitäjä
Kokkolan Datafix AY 

Osoite
Oravankatu,
67800 Kokkola 

Rekisterin pitämisen peruste

Datafixin asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) suostumuksella tapahtuva Datafixin palveluihina sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. 

Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. 

Rekisterin tietosisältö

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 

  • Henkilötiedot 
  • Yhteystiedot 
  • Käyttötiedot 
  • Muut Käyttäjän itse antamat tiedot 

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Datafixin omissa rekistereissä. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä palvelun oston yhteydessä ja palvelua käytettäessä. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. 

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. 

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Kokkolan Datafix AY, Mannerheiminaukio 5, 67100 Kokkola.  

Datafixin yleiset osallistumis- ja kilpailusäännöt ja -ehdot 

– Pääsy kaikkiin Datafixin kilpailuihin edellyttää osallistujan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä 

– Datafixin tarjoamia tuotepalkintoja ei voi vaihtaa esimerkiksi rahaksi tai toiseen palkintoon. Kaikki palkinnot mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä ja ne toimitetaan voittajille sellaisenaan, kuten palkintokuvauksessa on ilmoitettu.  

– Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi. 

– Datafix maksaa kaikista raha- ja tuotepalkinnoista mahdolliset palkintoverot, ellei toisin ilmoiteta. 

– Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Esimerkkinä VIP-kutsu paikkaan, joka toimii samalla anniskelualueena. 

– Datafixilla on lupa käyttää voittajan nimeä esimerkiksi kilpailun jälkimarkkinoinnissa. 

– Datafix kertoo voitosta voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Mikäli voittaja ei vastaa sähköpostiin siinä ilmoitetun ajan puitteissa (7pv) tai häntä ei puhelimitse tavoiteta, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi. 

– Datafix ei vastaa siitä, jos lähetetty palkinto katoaa matkalla voittajalle, ellei erikseen sovita. 

– Kilpailuun osallistuneiden tulee aina käyttää omaa nimeään. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän menettää palkinnon. 

– Datafix ei vastaa, mikäli voitetut liput konserttiin, matkalle tai vaikka urheilutapahtumaan peruuntuu Datafixista riippumattoista syistä. Lippuja ei voi lunastaa takaisin rahaksi, koska kyseessä on yleensä ns. ilmaisliput. 

– Datafix pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina. 

– Datafix noudattaa kaikissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia.